Direkt till innehållet

MiUU 43/2018 rd

Senast publicerat 25-03-2019 15:03

Utlåtande MiUU 43/2018 rd U 56/2018 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

Miljöutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansexpertMillaKouri
  finansministeriet
 • konsultativ tjänstemanKaarinaSaramäki
  miljöministeriet
 • konsultativ tjänstemanTimoHalonen
  jord- och skogsbruksministeriet
 • expertJukkaMakkonen
  Finsk Energiindustri rf
 • expertElinaKamppi
  Finanssiala ry
 • expertJuhaRoppola
  Skogsindustrin rf
 • juridisk rådgivareRaija-LeenaOjanen
  WWF Finland.

Samband med andra handlingar

Miljöutskottet har tidigare i ärendet E 26/2018 rd lämnat utlåtandet MiUU 16/2018 rd

Miljöutskottet har i ärendet U 56/2018 rd lämnat ett ställningstagande 19.10.2018 (YmVP 73/2018 vp). 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 353, 354 och 355. Hänvisning till Eutori EU/2018/1096, 1163 och 1167. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 56/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 43/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 23.1.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SatuHassigröna
vice ordförande
SilviaModigvänst
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
OlliImmonensaf
medlem
PauliKiurusaml
medlem
HannaKosonencent
medlem
RamiLehtosaf
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
SannaMarinsd
medlem
RiittaMyllersd
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaEkroos.