Direkt till innehållet

MiUU 49/2018 rd

Senast publicerat 25-03-2019 15:06

Utlåtande MiUU 49/2018 rd E 100/2018 rd Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Miljöutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (E 100/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanMarjoNummelin
  miljöministeriet
 • specialsakkunnigJuhoKorteniemi
  arbets- och näringsministeriet
 • expertTuuliHietaniemi
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • professorJyriSeppälä
  Klimatpanelen
 • expertKatiRuohomäki
  Finlands näringsliv rf
 • skyddsexpertOttoBruun
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • programchefJussiNikula
  WWF Finland.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 773 och hänvisning till Eutori EU/2018/1797. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 100/2018 rd.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 49/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 12.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SatuHassigröna
vice ordförande
SilviaModigvänst
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
PetriHonkonencent
medlem
OlliImmonensaf
medlem
PauliKiurusaml
medlem
HannaKosonencent
medlem
RamiLehtosaf
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
RiittaMyllersd
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaLahtinen.