Utlåtande
MiUU
50
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande kemikalier
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande kemikalier (E 104/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Elina
Ekokoski
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Eeva
Nurmi
miljöministeriet
jordbruksöverinspektör
Tove
Jern
jord- och skogsbruksministeriet
forskarprofessor
Hannu
Kiviranta
Institutet för hälsa och välfärd (THL).
UTREDNINGEN
Förslaget
Se dokument: EU-dokument COM(2018) 734 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 104/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (YmVL 50/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 21.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos
Senast publicerat 22.5.2019 12:54