Utlåtande
MiUU
55
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets utredning: Initiativet till en ny och omfattande global pakt för miljön (Global Pact for the Environment)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Initiativet till en ny och omfattande global pakt för miljön (Global Pact for the Environment) (E 124/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Charlotta
von Troil
miljöministeriet
konsultativ tjänsteman
Marjaana
Kokkonen
miljöministeriet.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se miljöministeriets promemoria YM2019-00047 12.2.2019. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 124/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (YmVL 55/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 1.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sanna
Marin
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 29-03-2019 10:39