Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

MiUU 7/2020 rd

Senast publicerat 10-07-2020 12:21

Utlåtande MiUU 7/2020 rd E 63/2020 rd  Statsrådets utredning: EU; Kemikalier; Förslag till begränsning av användning av blyhagel i våtmarker i enlighet med bilaga XVII till Reach-förordningen

Miljöutskottet

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: EU; Kemikalier; Förslag till begränsning av användning av blyhagel i våtmarker i enlighet med bilaga XVII till Reach-förordningen (E 63/2020 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanHannaKorhonen
  social- och hälsovårdsministeriet
 • specialsakkunnigJannePitkänen
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänstemanHinniPapponen
  miljöministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands viltcentral
 • Finlands miljöcentral
 • RUAG Ammotec Finland Ab
 • Sako Oy
 • BirdLife Finland rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Finlands Jägarförbund.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se social- och hälsovårdsministeriets e-brev STM2020-00151. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 63/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (YmVL 7/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 11.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
HannuHoskonencent
vice ordförande
TiinaElogröna
medlem
PetriHurusaf
medlem
NiinaMalmsd
medlem
SariMultalasaml
medlem
MikkoOllikainensv
medlem
MauriPeltokangassaf
medlem
Saara-SofiaSirénsaml
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
AriTorniainencent
ersättare
JanneHeikkinensaml
ersättare
PiaLohikoskivänst.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaEkroos.

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet (YmVL 7/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att Finland inte godkänner förslaget till begränsning i dess nuvarande form och att stora utskottet i övrigt beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 11.6.2020
MauriPeltokangassaf
PetriHurusaf