Utlåtande
Revisionsutskottet
Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU 2018
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU 2018 (E 106/2017 rd): Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. Tidsfrist: 1.3.2018. Ett eventuellt utlåtande kan lämnas till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
enhetschef
Vesa
Liikanen
statsrådets kansli.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet TrVL 1/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Revisionsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 27.2.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Olavi
Ala-Nissilä
cent
medlem
Maarit
Feldt-Ranta
sd
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Päivi
Räsänen
kd
ersättare
Pia
Viitanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Heidi
Silvennoinen.
Senast publicerat 19-07-2018 14:21