Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ReUU 14/2018 rd

Senast publicerat 24-07-2019 13:18

Utlåtande ReUU 14/2018 rd E 107/2018 rd  Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt

Revisionsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt (E 107/2018 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

UTREDNINGEN

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 107/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TrVL 14/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 7.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
EeroHeinäluomasd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
JohannaKarimäkigröna
medlem
EeroLehtisaml
medlem
EeroReijonencent
medlem
PäiviRäsänenkd
medlem
KajTurunensaml
ersättare
PiaViitanensd.

Sekreterare var

utskottsråd
HeidiSilvennoinen.