Senast publicerat 09-05-2021 20:31

Utlåtande ReUU 15/2018 rd E 80/2017 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Utveckling av EMU

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): En kompletterande skrivelse EJ 26/2018 rd — E 80/2017 rd har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansråd Marketta Henriksson 
  finansministeriet
 • finansråd Pekka Morén 
  finansministeriet
 • budgetråd Johanna von Knorring 
  finansministeriet
 • ekonomisk-politisk rådgivare Ismo Grönroos-Saikkala 
  Europeiska kommissionens representation i Finland
 • direktionens rådgivare Lauri Kajanoja 
  Finlands Bank
 • statssekreterare Vesa Vihriälä 
  statsrådets kansli
 • forskningssamordnare, prognoschef Ilkka Kiema 
  Löntagarnas forskningsinstitut
 • prognoschef Janne Huovari 
  Pellervon taloustutkimus PTT.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 80/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TrVL 15/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Eero Heinäluoma sd 
 
vice ordförande 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml (delvis) 
 
medlem 
Maria Lohela liik 
 
medlem 
Eero Reijonen cent 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Pia Viitanen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Heidi Silvennoinen.