Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ReUU 15/2018 rd

Senast publicerat 27-03-2019 10:51

Utlåtande ReUU 15/2018 rd E 80/2017 rd  Statsrådets utredning: Utveckling av EMU

Revisionsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): En kompletterande skrivelse EJ 26/2018 rd — E 80/2017 rd har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansrådMarkettaHenriksson
  finansministeriet
 • finansrådPekkaMorén
  finansministeriet
 • budgetrådJohannavon Knorring
  finansministeriet
 • ekonomisk-politisk rådgivareIsmoGrönroos-Saikkala
  Europeiska kommissionens representation i Finland
 • direktionens rådgivareLauriKajanoja
  Finlands Bank
 • statssekreterareVesaVihriälä
  statsrådets kansli
 • forskningssamordnare, prognoschefIlkkaKiema
  Löntagarnas forskningsinstitut
 • prognoschefJanneHuovari
  Pellervon taloustutkimus PTT.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 80/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TrVL 15/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
EeroHeinäluomasd
vice ordförande
OlaviAla-Nissiläcent
medlem
JohannaKarimäkigröna
medlem
EskoKivirantacent
medlem
EeroLehtisaml(delvis)
medlem
MariaLohelaliik
medlem
EeroReijonencent
medlem
PäiviRäsänenkd
medlem
PiaViitanensd.

Sekreterare var

utskottsråd
HeidiSilvennoinen.