Direkt till innehållet

ReUU 5/2018 rd

Senast publicerat 11-06-2018 10:36

Utlåtande ReUU 5/2018 rd E 115/2017 rd Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

Revisionsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen (E 115/2017 rd): Ärendet har lämnats revisionsutskottet för utlåtande. Utskottet tar ställning till ärendet efter att de skrivelser enligt grundlagens 96 § samt den tilläggsutredning, som nämns i E-skrivelsen, har inkommit. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansrådMarkettaHenriksson
  finansministeriet
 • budgetrådNikoIjäs
  finansministeriet
 • finansrådMarjaPaavonen
  finansministeriet
 • lagstiftningsrådSeppoTanninen
  finansministeriet
 • budgetrådJohannavon Knorring
  finansministeriet
 • ekonomisk-politisk rådgivareIsmoGrönroos-Saikkala
  Europeiska kommissionens representation i Finland
 • direktionens vice ordförandeOlliRehn
  Finlands Bank
 • generalsekreterareSeppoOrjasniemi
  Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
 • professorMattiVirén
  Åbo universitet
 • verkställande direktörVesaVihriälä
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • specialforskare, prognoschefIlkkaKiema
  Löntagarnas forskningsinstitut
 • politices doktorHeikkiKoskenkylä.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Pellervon taloustutkimus PTT.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se statsrådets kanslis promemoria 10.12.2017 VNEUS2017-00861 och hänvining till Eutori EU/2017/1748, EU/2017/1750, EU/2017/1751, EU/2017/1752, EU/2017/1753, EU/2017/1754 samt EU/2017/1755. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 115/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TrVL 5/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt men understryker synpunkterna som nämns ovan.  
Helsingfors 24.4.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
EeroHeinäluomasd
vice ordförande
OlaviAla-Nissiläcent
medlem
MaaritFeldt-Rantasd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
JohannaKarimäkigröna
medlem
EskoKivirantacent
medlem
EeroReijonencent
medlem
PäiviRäsänenkd.

Sekreterare var

utskottsråd
NoraGrönholm
utskottsråd
HeidiSilvennoinen.