Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande ShUU 1/2017 rd E 59/2016 rd Social- och hälsovårdsutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en europeisk pelare för sociala rättigheter

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en europeisk pelare för sociala rättigheter (E 59/2016 rd): Ärendet har lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en europeisk pelare för sociala rättigheter (E 59/2016 rd): En kompletterande skrivelse EJ 27/2016 vp - E 59/2016 vp har lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig i EU-ärenden Johanna Hulkko 
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Ville Korhonen 
  statsrådets kansli
 • direktör för internationella ärenden Pasi Korhonen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Ville Korhonen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • specialsakkunnig Anna Järvinen 
  SOSTE Finlands social och hälsa rf
 • juridisk ombudsman Albert Mäkelä 
  Företagarna i Finland rf
 • social- och hälsovårdspolitisk expert Riitta Työläjärvi 
  Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

STATSRÅDETS UTREDNING/KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 127 och hänvisning till Eutori EU/2016/0739. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument E 59/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet StVL 1/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Social- och hälsovårdsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 24.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Anne Louhelainen saf 
 
medlem 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Annika Saarikko cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää.