Senast publicerat 11-03-2022 11:33

Utlåtande StoUU 1/2020 rd E 45/2019 rd Stora utskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): Den kompletterande skrivelsen EJ 2/2020 vp— E 45/2019 vp har inkommit till riksdagen. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärenet 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 5/2020 rd
 • finansutskottet 
  FiUU 1/2020 rd
 • ekonomiutskottet 
  EkUU 4/2020 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
  finansministeriet.

Samband med andra handlingar

Stora utskottet har tidigare lämnat utlåtandet StoUU 4/2019 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Se finansministeriets promemoria 7.2.2020 VM2020-00049 och 13.2.2020 VM2020-00050, ( Liiteasiakirja (en) Toinen luonnos muutossopimuksesta, Liiteasiakirja Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautummisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto jamuutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SuVL 1/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 13.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
1 vice ordförande 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
ersättare 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Lulu Ranne saf 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Inka Hopsu gröna 
 
ersättare 
Mai Kivelä vänst 
 
ersättare 
Jouni Ovaska cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Anna Sorto.  
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 1/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet som sitt utlåtande meddelar att statsrådet ska förkasta fördragsändringarna och beakta de ovan nämnda motiveringarna. 
Helsingfors 13.03.2020
Jani Mäkelä /saf 
 
Ritva Elomaa /saf 
 
Olli Immonen /saf 
 
Lulu Ranne /saf 
 

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 1/2020 vp

Mielipide

Kläm 

Jag anser

att målet med förhandlingarna bör vara att förslaget förkastas. 
Helsingfors 13.03.2020
Sari Essayah /kd