Direkt till innehållet

StoUU 10/2018 rd

Senast publicerat 25-03-2019 14:27

Utlåtande StoUU 10/2018 rd U 30/2018 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

Stora utskottet

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (U 30/2018 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till utrikesutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärendet: 

ekonomiutskottet
EkUU 37/2018 rd
utrikesutskottet
UtUU 11/2018 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsrådArtoRajala
  arbets- och näringsministeriet
 • professorVeli-PekkaTynkkynen
  Helsingfors universitet
 • expertOlgaVäisänen
  Gasum Ab
 • rådgivarePaavoLipponen
  Nord Stream 2 AG
 • Communications Manager EU and Nordic PoliciesTapioPekkola
  Nord Stream 2 AG.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 660 final och hänvisning till Eutori EU/2017/0294. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 30/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (SuVL 10/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar

att det omfattar i enlighet med utrikesutskottets och ekonomiutskottets utlåtanden statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på behövligheten av de utredningar som specificerats i motiveringen. 
Helsingfors 30.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
ArtoSatonensaml
2 vice ordförande
TyttiTuppurainensd
medlem
Sirkka-LiisaAnttilacent
medlem
SariEssayahkd
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TimoHarakkasd
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
KatriKulmunicent
medlem
AnneLouhelainenblå
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
SariRaassinasaml
medlem
MikkoSavolacent
medlem
MarttiTaljacent
medlem
SinuheWallinheimosaml
ersättare
JukkaKoprasaml
ersättare
ArtoPirttilahticent
ersättare
JuhaPylväscent
ersättare
JuhaRehulacent
ersättare
VilleTaviosaf
ersättare
MariaTolppanensd
ersättare
BenZyskowiczsaml.

Sekreterare var

utskottsråd
PeterSaramo.