Utlåtande
StoUU
10
2018 rd
Stora utskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (U 30/2018 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till utrikesutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 
Utlåtanden
Följande utlåtanden har lämnats i ärendet: 
ekonomiutskottet
EkUU 37/2018 rd
utrikesutskottet
UtUU 11/2018 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Arto
Rajala
arbets- och näringsministeriet
professor
Veli-Pekka
Tynkkynen
Helsingfors universitet
expert
Olga
Väisänen
Gasum Ab
rådgivare
Paavo
Lipponen
Nord Stream 2 AG
Communications Manager EU and Nordic Policies
Tapio
Pekkola
Nord Stream 2 AG.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 660 final och hänvisning till Eutori EU/2017/0294. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 30/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (SuVL 10/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar
att det omfattar i enlighet med utrikesutskottets och ekonomiutskottets utlåtanden statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på behövligheten av de utredningar som specificerats i motiveringen. 
Helsingfors 30.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Arto
Satonen
saml
2 vice ordförande
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Anne
Louhelainen
blå
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Martti
Talja
cent
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml
ersättare
Jukka
Kopra
saml
ersättare
Arto
Pirttilahti
cent
ersättare
Juha
Pylväs
cent
ersättare
Juha
Rehula
cent
ersättare
Ville
Tavio
saf
ersättare
Maria
Tolppanen
sd
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Peter
Saramo.
Senast publicerat 25-03-2019 14:27