Utlåtande
StoUU
13
2018 rd
Stora utskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): Den kompletterande skrivelsen UJ 37/2018 rd — U 56/2018 rd har inkommit till riksdagen. 
Utlåtanden
Följande utlåtanden har lämnats i ärendet: 
ekonomiutskottet
EkUU 42/2018 rd
miljöutskottet
MiUU 43/2018 rd
jord- och skogsbruksutskottet
JsUU 24/2018 rd
ekonomiutskottet
EkUU 70/2018 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
finansexpert
Milla
Kouri
finansministeriet.
SKRIVELSERNA
Se dokument U 56/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (SuVL 13/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
 
Helsingfors 8.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Arto
Satonen
saml
förste vice ordförande
Simon
Elo
blå
andre vice ordförande
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Olavi
Ala-Nissilä
cent
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Eero
Heinäluoma
sd (delvis)
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Anne
Louhelainen
blå
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Martti
Talja
cent
ersättare
Pekka
Haavisto
gröna
ersättare
Ari
Jalonen
blå
ersättare
Jukka
Kopra
saml
ersättare
Juha
Pylväs
cent
ersättare
Juha
Rehula
cent
ersättare
Ville
Tavio
saf
ersättare
Maria
Tolppanen
sd (delvis).
Sekreterare var
utskottsråd
Anna
Sorto.
Senast publicerat 24-07-2019 13:54