Senast publicerat 09-05-2021 14:10

Utlåtande StoUU 2/2016 rd U 7/2016 rd E 11/2016 rd Stora utskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktionStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen - Åtgärdspaket mot skatteflykt: Nästa steg i riktning mot effektiv beskattning och ökad transparens i EU

Till statsrådet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (U 7/2016 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (U 7/2016 rd): Den kompletterande skrivelsen UJ 9/2016 vp - U 7/2016 vp har inkommit till riksdagen. 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen - Åtgärdspaket mot skatteflykt: Nästa steg i riktning mot effektiv beskattning och ökad transparens i EU (E 11/2016 rd). Ärendet har inkommit till riksdagen.  

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • avdelningschef, överdirektör Terhi Järvikare 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Marianne Malmgrén 
  finansministeriet
 • finansråd Antero Toivainen 
  finansministeriet
 • professor Marjaana Helminen 
  Helsingfors universitet
 • biträdande professor Tomi Viitala 
  Aalto-universitetet
 • forskare Lauri Finer 
  Finnwatch rf
 • expert Lyydia Kilpi 
  Kepa rf

Samband med andra handlingar

Finansutskottet har lämnat utlåtande FiUU 2/2016 rd i ärendena U 7/2016 rd — UJ 9/2016 rd och E 11/2016 rd

SKRIVELSER OCH UTREDNINGAR

Se dokument: Eutori EU/2016/0587, EU-dokument COM(2016) 26 samt Eutori EU/2016/0590 och EU-dokument C(2016) 271, COM(2016) 23, COM(2016) 24, COM(2016) 25, COM(2016) 26, SWD(2016) 6.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 7/2016 rd och E 11/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet SuVL 2/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.  
Helsingfors20.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
vice ordförande 
Anne Louhelainen saf 
 
2 vice ordförande 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Jari Leppä cent 
 
medlem 
Sanna Marin sd 
 
medlem 
Mika Niikko saf 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Sampo Terho saf 
 
suppleant 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
suppleant 
Jukka Kopra saml 
 
suppleant 
Eero Suutari saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd Anna Sorto 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se dokument SuVL 2/2016 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Se dokument SuVL 2/2016 vp 

Helsingfors 20.5.2016
Tytti Tuppurainen sd 
 
Jukka Gustafsson sd 
 
Timo Harakka sd 
 
Sanna Marin sd 
 
Emma Kari gröna 
 
Johanna Karimäki gröna