Direkt till innehållet

StoUU 2/2018 rd

Senast publicerat 06-08-2019 08:48

Utlåtande StoUU 2/2018 rd E 115/2017 rd Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

Stora utskottet

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen (E 115/2017 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen i enlighet med grundlagens 97 §. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärenet 

grundlagsutskottet
GrUU 13/2018 rd
finansutskottet
FiUU 4/2018 rd
revisionsutskottet
ReUU 5/2018 rd
ekonomiutskottet
EkUU 7/2018 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • direktionens vice ordförandeOlliRehn
    Finlands Bank
  • verkställande direktörVesaVihriälä
    Näringslivets forskningsinstitut ETLA.

Samband med andra handlingar

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna och specialutskottens utlåtanden i ärendet 

- grundlagsutskottet PeVL 13/2018 vp 

- finansutskottet VaVL 2/2018 vp 

- revisionsutskottet TrVL 6/2018 vp 

- ekonomiutskottet TaVL 8/2018 vp 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska valutafonden) och specialutskottens utlåtanden i ärendet: 

- grundlagsutskottet PeVL 12/2018 vp 

- finansutskottet VaVL 3/2018 vp 

- revisionsutskottet TrVL 7/2018 vp 

- ekonomiutskottet TaVL 9/2018 vp 

Stora utskottets utlåtande SuVL 9/2017 vp om statsrådets utredning: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen. 

UTREDNINGEN

Se statsrådets kanslis promemoria 10.12.2017 VNEUS2017-00861 Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi och hänvisningar till Eutori EU/2017/1748, EU/2017/1750, EU/2017/1751, EU/2017/1752, EU/2017/1753, EU/2017/1754, EU/2017/1755. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet anser

att statsrådet bör beakta det ovan sagda.  
Helsingfors 18.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
ArtoSatonensaml
2 vice ordförande
TyttiTuppurainensd
medlem
OlaviAla-Nissiläcent
medlem
Sirkka-LiisaAnttilacent
medlem
PaavoArhinmäkivänst
medlem
SariEssayahkd
medlem
JukkaGustafssonsd
medlem
PerttiHakanencent
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
TimoHarakkasd
medlem
PiaKaumasaml
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
KatriKulmunicent
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
MikaNiikkosaf(delvis)
medlem
SariRaassinasaml
medlem
MikkoSavolacent
medlem
MarttiTaljacent
medlem
SinuheWallinheimosaml(delvis)
ersättare
PekkaHaavistogröna
ersätare
AriJalonensin(delvis)
ersättare
AnneKalmaricent
ersättare
RiittaMyllersd
ersättare
ArtoPirttilahticent(delvis)
ersättare
JuhaPylväscent
ersättare
JuhaRehulacent
ersättare
RaijaVahasalosaml.

Sekreterare var

utskottsråd
AnnaSorto.

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att statsrådet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.5.2018
TyttiTuppurainensd
JukkaGustafssonsd
RiittaMyllersd
TimoHarakkasd

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att statsrådet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.5.2018
JaniMäkeläsaf
MikaNiikkosaf

AVVIKANDE MENING 3

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför

att vi i övrigt instämmer i stora utskottets åsikt men anser att synpunkterna ovan borde ha beaktats när stora utskottet gav sitt utlåtande. 
Helsingfors 18.5.2018
Hanna Halmeenpäägröna
PekkaHaavistogröna

AVVIKANDE MENING 4

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför

att statsrådet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.5.2018
PaavoArhinmäkivänst

AVVIKANDE MENING 5

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför

att jag i övrigt instämmer i utskottets åsikt men anser att synpunkterna ovan borde ha beaktats som grund för utlåtandet. 
Helsingfors 18.5.2018
SariEssayahkd