Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande UtUU 8/2020 rd E 125/2020 rd Utrikesutskottet Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik (E 125/2020 rd): Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Eero Koskenniemi 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Katri Niskanen 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Renne Klinge 
  utrikesministeriet
 • teamledare, Afghanistan Matti Keppo 
  utrikesministeriet
 • ansvarig tjänsteman Annina Aalto 
  utrikesministeriet
 • regeringssekreterare Jarmo  Tiukkanen 
  arbets- och näringsministeriet
 • chef för enheten för internationellt samarbete Matti Pitkäniitty 
  Gränsbevakningsväsendet
 • professor Martti Koskenniemi 
 • tf. chef för kontoret i Finland Simo Kohonen 
  IOM Finland
 • expert Niina Tenhio 
  Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
 • chef för samhällsrelationer Katja Mannerström 
  Finlands Flyktinghjälp
 • planerare Aleksi Seilonen 
  Finlands Röda Kors.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Amnesty International Finländska sektionen rf
 • Flyktingrådgivningen rf.

STATSRÅDETS UTREDNING

Se skrivelsen E 125/2020 rd och inrikesministeriets promemoria 14.10.2020 SM2020-00270. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet UaVL 8/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Utrikesutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 1.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Niikko saf 
 
vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
ersättare 
Atte Harjanne gröna 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml (delvis) 
 
ersättare 
Sakari Puisto saf 
 
ersättare 
Arto Satonen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet UaVL 8/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 1.12.2020
Ville Tavio saf 
 
Mika Niikko saf 
 
Tom Packalén saf 
 
Sakari Puisto saf