Direkt till innehållet

FiUB 17/2015 rd

Senast publicerat 25-08-2016 14:38

Betänkande FiUB 17/2015 rd TKF 2/2015 rd Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga (TKF 2/2015 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • riksdagens förvaltningsdirektörPerttiRauhio
    Riksdagens kansli
  • byråchefPertti J.Rosila
    Riksdagens kansli.

TALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG

Talmanskonferensen föreslår att riksdagens räkenskapsstadga revideras och ajourförs så att den motsvarar det nya reglementet för riksdagens kansli, som träder i kraft den 1 januari 2016. Åtgärden föranleds också av att riksdagens kansli blev kund hos statens servicecentral den 1 januari 2015. 

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med hänvisning till talmanskonferensens förslag och övrig utredning anser utskottet att förslaget behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker förslaget utan ändringar och föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner förslaget till ändring av riksdagens räkenskapsstadga i talmanskonferensens förslag TKF 2/2015 rd utan ändringar och beslutar att förslaget träder i kraft den 1 januari 2016. 
Helsingfors 11.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
vice ordförande
MariaTolppanensaf
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
EeroHeinäluomasd
medlem
SusannaHuovinensd
medlem
KalleJokinensaml
medlem
KaukoJuhantalocent
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
EskoKivirantacent
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
MarkkuRossicent
medlem
SariSarkomaasaml
medlem
SamiSaviosaf
medlem
JoakimStrandsv
medlem
KariUotilavänst
medlem
PiaViitanensd
medlem
VilleVähämäkisaf
ersättare
LasseHautalacent.

Sekreterare var

utskottsråd
MariNuutila.