Betänkande
KoUB
12
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
INLEDNING
Remiss
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017 (B 10/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
verkställande direktör
Lauri
Kivinen
Rundradion
ordförande
Kimmo
Kivelä
Rundradions förvaltningsråd.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Ledningen för Rundradion Ab har till uppgift att stärka oberoendet, förtydliga de journalistiska riktlinjerna och förbättra ledarskapet. Dessutom bör styrelsen skapa klarhet i strukturerna, varför utvecklingen av strukturerna inom nyhets- och aktualitetsverksamheten fortsätter. De ansvariga redaktörerna diskuterar vid sina månadsmöten de journalistiska påtryckningarna på Rundradion. Några uppdagade fall har behandlats och det har konstaterats att de inte har påverkat bolagets journalism eller publiceringsbeslut. 
Utskottet påpekar att oberoendet är en av hörnstenarna för bolagets verksamhet. Därför är det ytterst viktigt att Rundradion fortsatt är oavhängigt av politisk påverkan och påverkan från allmänheten och att bolaget självständigt och kritiskt prövar den återkoppling det får. 
En hållbar finansiering som omfattar en längre tid än en valperiod säkerställer en fortsatt verksamhet i en mediemiljö i förändring. Därför är det viktigt att de finansiella resurserna fortsatt garanteras på nuvarande nivå och att antalet personer som är befriade från rundradioskatt inte ändras. Det är det bästa sättet att sörja för Rundradions trovärdighet. 
Läget på den finländska mediemarknaden håller på att förändras i och med att teleoperatörerna har visat intresse för att dela medieinnehåll. Detta ställer också Rundradion Ab inför nya utmaningar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2018 rd. 
Utskottets förslag till ställningstagande
Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 1.6.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 02-04-2020 09:09