Senast publicerat 11-09-2019 14:06

Betänkande StoUB 1/2017 rd RP 100/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den (RP 100/2017 rd): Ärendet har remitterats till stora utskottet för betänkande eftersom riksdagen inte godkände innehållet i lagförslaget enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande. 

UTSKOTTETS BESLUT

Stora utskottets beslut:

Stora utskottet omfattar riksdagens beslut. 
Helsingfors 15.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
Anne-MariVirolainensaml
vice ordförande
SimonEloblå
2 vice ordförande
TyttiTuppurainensd
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
OlaviAla-Nissiläcent
medlem
Sirkka-LiisaAnttilacent
medlem
PaavoArhinmäkivänst
medlem
EvaBiaudetsv
medlem
SariEssayahkd
medlem
JukkaGustafssonsd
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
TimoHarakkasd
medlem
ElsiKatainencent
medlem
PiaKaumasaml
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
KatriKulmunicent
medlem
SannaMarinsd
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
MikaNiikkosaf
medlem
SariRaassinasaml
medlem
MikkoSavolacent
medlem
MarttiTaljacent
medlem
SinuheWallinheimosaml
ersättare
KajTurunenblå.

Sekreterare var

utskottsråd
PeterSaramo.