Dagordning
DO
10
2019 rd
Plenum
Tisdag 4.6.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 1/2019 rd till utskott. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018 (B 13/2019 rd). 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 3.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 1/2019 rd: Förbjud könsstympning av flickor. 
2.4
Övriga meddelanden
Anmälan om republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet. 
3
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018
Berättelse
Remissdebatt
4
Nästa plenum
Senast publicerat 4.6.2019 10:52