Dagordning
DO
102
2020 rd
Plenum
Onsdag 24.6.2020 kl.
1
Namnupprop
2
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka)
Statsrådets skrivelse
3
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation) 
4
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår tre reservationer) 
5
Nästa plenum
Senast publicerat 24-06-2020 12:36