Senast publicerat 01-11-2021 15:46

Dagordning DO 119/2021 rd Plenum Tisdag 19.10.2021 kl. 14.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 15.10.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 9/2021 rd: Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2021 rd
Remissdebatt

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

Regeringens propositionRP 177/2021 rd
Remissdebatt

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Regeringens propositionRP 173/2021 rd
Remissdebatt

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till uttalande samt en reservation med förslag om förkastande och ett förslag om godkännande av ett nytt lagförslag) 

7.  Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 121/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande samt förslag till uttalande och till motiveringen) 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

Regeringens propositionRP 138/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2021 rd
Första behandlingen

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 49 § i naturvårdslagen

LagmotionLM 19/2021 rdJari Myllykoski vänst m.fl. 
Remissdebatt

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

LagmotionLM 106/2020 rdMia Laiho saml m.fl. 
Remissdebatt

11.  Lagmotion med förslag till temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

LagmotionLM 14/2021 rdKai Mykkänen saml m.fl. 
Remissdebatt

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilaga 6.6 till vägtrafiklagen

LagmotionLM 16/2021 rdJanne Heikkinen saml 
Remissdebatt

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 182 § i lagen om transportservice

LagmotionLM 18/2021 rdJoonas Könttä cent m.fl. 
Remissdebatt

14.  Lagmotion med förslag till lag om utvidgning av Sibbo storskogs nationalpark till Malms flygplats, dess ängar och omgivning

LagmotionLM 22/2021 rdEva Biaudet sv m.fl. 
Remissdebatt

15.  Nästa plenum