Dagordning
DO
12
2019 rd
Plenum
Torsdag 6.6.2019 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Val av statsminister
Övrigt ärende
Enda behandling
3
Nästa plenum
Senast publicerat 06-06-2019 11:12