Senast publicerat 01-11-2021 15:46

Dagordning DO 120/2021 rd Plenum Tisdag 19.10.2021 kl.

1.  Namnupprop

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2021 rd
Remissdebatt

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

Regeringens propositionRP 138/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2021 rd
Första behandlingen

4.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 49 § i naturvårdslagen

LagmotionLM 19/2021 rdJari Myllykoski vänst m.fl. 
Remissdebatt

5.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

LagmotionLM 106/2020 rdMia Laiho saml m.fl. 
Remissdebatt

6.  Lagmotion med förslag till temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

LagmotionLM 14/2021 rdKai Mykkänen saml m.fl. 
Remissdebatt

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilaga 6.6 till vägtrafiklagen

LagmotionLM 16/2021 rdJanne Heikkinen saml 
Remissdebatt

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 182 § i lagen om transportservice

LagmotionLM 18/2021 rdJoonas Könttä cent m.fl. 
Remissdebatt

9.  Lagmotion med förslag till lag om utvidgning av Sibbo storskogs nationalpark till Malms flygplats, dess ängar och omgivning

LagmotionLM 22/2021 rdEva Biaudet sv m.fl. 
Remissdebatt

10.  Nästa plenum