Dagordning
DO
15
2019 rd
Plenum
Tisdag 11.6.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018 (B 9/2019 rd). 
2.2
Övriga meddelanden
Laura Huhtasaari har meddelat att hon avbryter uppdraget som riksdagsledamot den 2 juli 2019 för att bli ledamot av Europaparlamentet. 
3
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets meddelande
Enda behandling
4
Nästa plenum
Senast publicerat 11-06-2019 08:52