Senast publicerat 01-11-2021 15:40

Dagordning DO 15/2019 rd Plenum Tisdag 11.6.2019 kl. 12.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018 (B 9/2019 rd). 

2.2.  Övriga meddelanden

Laura Huhtasaari har meddelat att hon avbryter uppdraget som riksdagsledamot den 2 juli 2019 för att bli ledamot av Europaparlamentet. 

3.  Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Statsrådets meddelandeSRM 1/2019 rd
Enda behandling

4.  Nästa plenum