Dagordning
DO
16
2019 rd
Plenum
Onsdag 12.6.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018 (B 11/2019 rd). 
3
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets meddelande
Enda behandling
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
6
Nästa plenum
Senast publicerat 12.6.2019 11:53