Dagordning
DO
17
2019 rd
Plenum
Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets meddelande
Enda behandling
(endast voteringar) 
3
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
6
Nästa plenum
Senast publicerat 13-06-2019 10:51