Dagordning
DO
177
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 13.3.2019 beslutat remittera åtgärdsmotion AM 83/2018 rd till utskott. 
3
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
4
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
10
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
13
Nästa plenum
Senast publicerat 14.3.2019 12:56