Dagordning
DO
178
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl.
1
Namnupprop
2
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
5
Nästa plenum
Senast publicerat 14-03-2019 14:03