Dagordning
DO
179
2018 rd
Plenum
Fredag 15.3.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 633, 641, 648, 650, 653, 654, 656, 657, 659, 661, 662, 670/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden) (endast voteringar) 
4
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) (endast votering) 
5
Nästa plenum
Senast publicerat 15-03-2019 09:47