Dagordning
DO
181
2018 rd
Plenum
Tisdag 19.3.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 645, 663, 664, 666-668, 671, 676, 683/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
2.2
Övriga meddelanden
Republikens president kommer att förklara riksdagens arbete för valperioden 2015-2018 avslutat onsdagen den 10 april 2019. Jag inbjuder er, ärade ledamöter, till valperiodens avslutning, som hålls i Riksdagshuset den dagen och även till riksdagsgudstjänsten före avslutningen. Den ekumeniska gudstjänsten i Helsingfors Domkyrka börjar kl. 12. Jag ber att ledamöterna före gudstjänsten samlas framför Nationalbiblioteket kl. 11.30 för att gå i procession till Domkyrkan. Efter gudstjänsten hålls en avslutningsceremoni i Riksdagshuset, och jag ber att ledamöterna omedelbart förflyttar sig dit efter gudstjänsten. Vid högtidligheterna iakttas de anvisningar för riksdagsceremonielet som talmanskonferensen godkände den 17 december 2012. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden samt förslag till motiveringen) (endast voteringar) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden) (endast voteringar) 
5
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 4/2018 rd
Enda behandling
6
Sammanträde till riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 5/2018 rd
Enda behandling
Senast publicerat 18.3.2019 14:54