Dagordning
DO
21
2019 rd
Plenum
Tisdag 25.6.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 2, 3/2019 rd till utskott. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018 (B 16/2019 rd). 
2.3
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne och ministrarna Lintilä, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Leppä, Saarikko, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Marin, Skinnari, Kulmuni, Harakka, Mikkonen och Ohisalo) SR 1/2019 rd. 
2.4
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 19.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 4/2019 rd: Bättre möjligheter att i lågstadieskolorna åtgärda problem som leder till utslagning av barn och unga. 
2.5
Övriga meddelanden
Finlands delegation i Nordiska rådet, Finlands delegation i Europarådet och Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling har valt ordföranden och vice ordföranden 
2.6
Övriga meddelanden
Riksdagen har valt ordförande och vice ordförande för Riksdagsbibliotekets styrelse. 
3
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tillägsbudget för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
5
Nästa plenum
Senast publicerat 25.6.2019 10:57