Dagordning
DO
22
2019 rd
Plenum
Tisdag 25.6.2019 kl.
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tillägsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
(endast remiss av tilläggsbudgetmotioner till utskott) 
3
Nästa plenum
Senast publicerat 25-06-2019 14:21