Dagordning
DO
23
2019 rd
Plenum
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02
1
Namnupprop
2
Val av underrättelsetillsynsutskottet
Val
VAL 21/2019 rd
Val
3
Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019
Statsministerns upplysning
SU 1/2019 rd
Debatt
4
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår två reservationer) 
5
Nästa plenum
Senast publicerat 26.6.2019 14:21