Dagordning
DO
4
2019 rd
Plenum
Tisdag 7.5.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Talmanskonferensens förslag till sittordning för ledamöterna
Riksdagsarbete diverse
Enda behandling
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
Berättelse
Remissdebatt
6
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
Berättelse
Remissdebatt
7
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018
Berättelse
Remissdebatt
8
Nästa plenum
Senast publicerat 07-05-2019 10:53