Dagordning
DO
5
2019 rd
Plenum
Fredag 10.5.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd). 
3
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
Berättelse
Remissdebatt
4
Nästa plenum
Senast publicerat 10.5.2019 09:53