Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

DO 51/2020 rd

Innehållsförteckning
Dagordning
DO
51
2020 rd
Plenum
Måndag 6.4.2020 kl.
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Statsrådet har 6.4.2020 överlämnat statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården (Ö 18/2020 rd). Förordningen tas till remissdebatt i detta plenum. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
4
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
5
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Remissdebatt
6
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
7
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Övrigt ärende
Remissdebatt
8
Nästa plenum
Senast publicerat 06-04-2020 19:23