Senast publicerat 13-05-2022 10:06

Dagordning DO 55/2022 rd Plenum Fredag 13.5.2022 kl. 13.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 12.5.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 71-76/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 124, 172, 185, 189, 191, 193, 195, 196, 199, 213/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 11.5.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 46, 48-56/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändring och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) (endast votering) 

4. Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2022 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till ställningstaganden och till motiveringen) (endast voteringar) 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 39/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2022 rd
Första behandlingen

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Regeringens propositionRP 40/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Regeringens propositionRP 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2022 rd
Andra behandlingen

8. Nästa plenum