Senast publicerat 17-05-2022 12:00

Dagordning DO 58/2022 rd Plenum Tisdag 17.5.2022 kl.

1. Namnupprop

2. Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljönStatsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Statsrådets redogörelseSRR 1/2022 rd
Statsrådets redogörelseSRR 3/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2022 rd
Enda behandlingen

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 59/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2022 rd
Första behandlingen

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 39/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2022 rd
Andra behandlingen

6. Nästa plenum