Dagordning
DO
7
2019 rd
Plenum
Fredag 17.5.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
3
Nästa plenum
Senast publicerat 17-05-2019 09:52