Dagordning
DO
71
2020 rd
Plenum
Tisdag 12.5.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Remissdebatt
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § och temporär ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
8
Nästa plenum
Senast publicerat 12-05-2020 10:55