Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 10/2016 rd Plenum Torsdag 18.2.2016 kl. 15.59—20.29

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 20.29. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (15.59—18.01) och talman Maria Lohela (18.01—20.29). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-42901Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

utrikesminister Timo Soini finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen näringsminister Olli Rehn försvarsminister Jussi Niinistö justitie- och arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

2.1.  Muntlig fråga om den skattemässiga behandlingen av pensionstagare (Jukka Gustafsson sd)

Muntligt spörsmålMFT 9/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om nedskärningar i tjänsterna för personer med funktionsnedsättning (Johanna Karimäki gröna)

Muntligt spörsmålMFT 10/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om tvingande lagstiftning (Kari Uotila vänst)

Muntligt spörsmålMFT 13/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om nedskärningarna i tingsrättsnätet (Anna-Maja Henriksson sv)

Muntligt spörsmålMFT 11/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om konsekvenserna av Storbritanniens eventuella utträde ur EU (Pertti Salolainen saml)

Muntligt spörsmålMFT 12/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Lagfäst förbud mot nollavtal

MedborgarinitiativMI 5/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

4.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 119 § i elmarknadslagen

LagmotionLM 1/2016 rdMarkku Eestilä saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 144/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2016. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 19.2.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 20.29.