Plenarprotokollets huvudsida
PR
10
2016 rd
Plenum
Torsdag 18.2.2016 kl. 15.59—20.29
Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 20.29. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (15.59—18.01) och talman Maria Lohela (18.01—20.29). 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-42901
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
utrikesminister
Timo
Soini
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
inrikesminister
Petteri
Orpo
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita
Toivakka
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
näringsminister
Olli
Rehn
försvarsminister
Jussi
Niinistö
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
kommunikationsminister
Anne
Berner
Muntlig fråga om den skattemässiga behandlingen av pensionstagare (Jukka Gustafsson sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om nedskärningar i tjänsterna för personer med funktionsnedsättning (Johanna Karimäki gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tvingande lagstiftning (Kari Uotila vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om nedskärningarna i tingsrättsnätet (Anna-Maja Henriksson sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om konsekvenserna av Storbritanniens eventuella utträde ur EU (Pertti Salolainen saml)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Lagfäst förbud mot nollavtal
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 119 § i elmarknadslagen
Lagmotion
Markku
Eestilä
saml
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 19.2.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 20.29. 
Senast publicerat 9.11.2016 13:24