Plenarprotokollets huvudsida
PR
10
2020 rd
Plenum
Torsdag 20.2.2020 kl. 15.59—19.11
Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 19.11. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.58) och talman Matti Vanhanen (17.58—19.11). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-286372
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 19.2.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 49-51/2019 rd, 1-5/2020 rd till utskott. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om narkotikaproblem (Mika Niikko saf)
Muntligt spörsmål
MFT 12/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU:s jordbruksstöd (Janne Sankelo saml)
Muntligt spörsmål
MFT 13/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att göra jordbruket lönsammare (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 14/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om behandlingstiderna för arbetstillstånd (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 15/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om damidrott i tv (Mats Löfström sv)
Muntligt spörsmål
MFT 16/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att kriminalisera lönedumpning (Jari Myllykoski vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 17/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Val till Sitras förvaltningsråd
Val
VAL 10/2020 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar till Sitras förvaltningsråd. 
Debattinitiativ om det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och lagen om patientens ställning och rättigheter
Lagmotion
Marko
Kilpi
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 21.2.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.11. 
Senast publicerat 24-02-2020 13:57