Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 100/2016 rd Plenum Torsdag 13.10.2016 kl. 15.59—18.24

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 18.24. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (15.59—17.02) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.02—18.24). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-82413Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 12.10.2016 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 31-34, 36/2016 rd till utskott. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila kommunikationsminister Anne Berner försvarsminister Jussi Niinistö näringsminister Olli Rehn jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen finansminister Petteri Orpo familje- och omsorgsminister Juha Rehula kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 

3.1.  Muntlig fråga om lösandet av mögelproblemen (Riitta Myller sd)

Muntligt spörsmålMFT 100/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om kompensationen inom utsläppshandeln (Satu Hassi gröna)

Muntligt spörsmålMFT 101/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om nedskärningarna i läkemedelsersättningarna till diabetiker (Aino-Kaisa Pekonen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 102/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om vårdreformen och jourreformen (Thomas Blomqvist sv)

Muntligt spörsmålMFT 103/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om främjandet av livsmedelsexporten (Jari Leppä cent)

Muntligt spörsmålMFT 104/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 145/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 145/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om marin utrustning

Regeringens propositionRP 127/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 23/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 127/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av utförseln av kulturföremål, lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen och lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet

Regeringens propositionRP 112/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 112/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Regeringens propositionRP 154/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 154/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om konkurrensrättsligt skadestånd och ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 83/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

LagmotionLM 43/2016 rdSilvia Modig vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 89 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 50/2016 rdTytti Tuppurainen sd 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grupptalan

LagmotionLM 61/2016 rdAnnika Lapintie vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

12.  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2015

BerättelseB 9/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2016. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 14.10.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.24.