Plenarprotokollets huvudsida
PR
100
2020 rd
Plenum
Tisdag 23.6.2020 kl. 15.40—19.38
Plenum började kl. 15.40. Plenum avbröts kl. 19.10. Plenum fortsatte kl. 19.15. Plenum avslutades kl. 19.38. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (15.40—15.57, 17.55—19.10 och 19.15—19.38) och andre vice talman Juho Eerola (15.57—17.55). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-309799
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 101/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 23.6.2020. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.6.2020 kl. 19.45. Plenum avslutades kl. 19.38. 
Senast publicerat 23-06-2020 20:57