Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 102/2020 rd Plenum Onsdag 24.6.2020 kl. 11.59—16.28

Plenum började kl. 11.59. Plenum avslutades kl. 16.28. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (11.59—13.57) och förste vice talman Antti Rinne (13.57—16.28). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-310038Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

Statsrådets skrivelseSR 2/2020 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Övrigt ärendeÖ 5/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 21/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)

Regeringens propositionRP 88/2020 rd
Regeringens propositionRP 97/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 23-27/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2020. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 25.6.2020 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 16.28.