Plenarprotokollets huvudsida
PR
109
2020 rd
Plenum
Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00—17.19
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.19. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—17.03) och andre vice talman Juho Eerola (17.03—17.19). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-313540
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet
Val
VAL 30/2020 rd
Val
Riksdagen valde Kai Mykkänen till medlem och Heikki Autto till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 
Statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket
Statsministerns upplysning
SU 5/2020 rd
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.9.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.19. 
Senast publicerat 10-09-2020 10:25