Plenarprotokollets huvudsida
PR
11
2015 rd
Plenum
Fredag 29.5.2015 kl. 14.00—14.42
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.42. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Ben Zyskowicz (14.00—14.38) och talman Maria Lohela (14.38—14.42) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-4818
Bilaga 1
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Övriga meddelanden
Republikens presidents öppna brev om statsrådsskifte. 
Statsrådets meddelande
Statsrådet har 29.5.2015 till riksdagen överlämnat meddelande SRM 1/2015 rd om statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. 
Regeringens propositioner
Statsrådet har 28.5.2015 överlämnat regeringens propositioner RP 7, 8/2015 rd 
Valförrättning
Val av förste vice talman förrättas i dagens andra plenum. 
Val av talman
Val
Riksdagen valde till riksdagens talman riksdagsledamot, projektchef, kandidat i humanistiska vetenskaper Maria Lohela. 
Meddelanden
Övriga meddelanden
Talmannens högtidliga försäkran. 
Andre vice talmannens begäran om befrielse från sitt uppdrag
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är idag 29.5.2015 kl. 14.50. Plenum avslutades kl. 14.42. 
Senast publicerat 02-06-2015 08:48