Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 11/2016 rd Plenum Fredag 19.2.2016 kl. 12.59—13.30

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.59—13.30) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-43088Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 18.2.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 7-10/2016 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 402, 403, 406, 407, 409, 410, 414-418, 420, 421, 425, 427, 430/2015 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 144/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.2.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 13.30.