Senast publicerat 06-05-2022 11:00

Plenarprotokollets huvudsida PR 11/2022 rd Plenum Torsdag 17.2.2022 kl. 16.00—20.05

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.05. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—20.05). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-7035Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Ordförande och vice ordförande till utskotten

Utrikesutskottet har 16.2.2022 valt ledamot Jussi Halla-aho till ordförande. 

3. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen miljö- och klimatminister Emma Kari familje- och omsorgsminister Aki Lindén 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1. Muntlig fråga om att underlätta krisen i jordbruket (Jenna Simula saf)

Muntligt spörsmålMFT 13/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2. Muntlig fråga om att underlätta krisen i jordbruket (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 14/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3. Muntlig fråga om att underlätta krisen i jordbruket (Anne Kalmari cent)

Muntligt spörsmålMFT 15/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4. Muntlig fråga om nedskärningen av FPA-ersättningar (Paula Risikko saml)

Muntligt spörsmålMFT 16/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5. Muntlig fråga om att ingripa i det försämrade narkotikaläget (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 17/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 9/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

5. Sätt GRÄNSER för gruvdriften

MedborgarinitiativMI 1/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

6. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 6/2022 rdArto Satonen saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 18.2.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.05.